Здравјето нема цена, тоа е приоритет!

Денес се одбележува Светскиот ден на здравјето, односно годишнината од создавањето на Светската здравствена организација. „Здравје за сите – за секого и секаде“ е акцијата со која денес СЗО го одбележува денот, ставајќи акцент на примарната здравствена заштита и на превенцијата, со рано откривање на болестите преку редовни контроли.

Убедена сум дека власта нема да пропушти да каже уште некоја празна парола, во стилот: слушај ме што зборувам, не гледај ме што правам! Бидејќи, наместо јакнење на здравствената инфраструктура и достапноста на здравствените услуги за сите и во секое време, по име левичарската и проевропска влада всушност прави „физибилити студија“. Владата како да нѐ убедува дека здравјето не е основно човеково право, а дека здравствената заштита е трошок за општеството. Велат дека досегашниот систем бил неефикасен и неговото одржување е непродуктивно. Го поврзуваат системот на јавното здравство со профит, ефикасност, продуктивност, обратно од идејата за бесплатно и општо достапно здравство! Нивните планови се приватизацијата на здравствениот сектор, неговата „рационализација“ и концентрирање само во големите градски центри.

За жал, денес не можеме да си честитаме за ништо во сферата на здравството: во оваа земја се умира и од болести кои можеле да се излечат, јавното здравство е запуштено а сега и тоа ќе се приватизира; членовите на општеството помагаат со собирање приватни донации, специјализантите се на питачки стап, лекарите со мали ординации едвај преживуваат и не е чудо што сѐ позабрзано заминуваат од земјата. Лековите стануваат луксуз, и не само за пензионерите, ами особено за лицата со хронични болести. После само ден-два лековите од позитивната листа ги снемува, а цените растат особено во последните 2-3 години.

Здравјето нема цена, тоа е приоритет! 
Нашата најголема среќа не зависи од состојбата во која животните околности и случајноста не сместиле, туку е резултат на добрата општествена совест, доброто здравје, еднаквоста и слободата да се остваруваат цели кои се праведни за сите.

#ПравдазаМакедонија #ТатковинатаПовикува