Мигрантите мора да се вратат, а нашите млади да останат!

Ја гледам не само земјата, туку младата генерација во која лежи иднината на крстосница: наместо ветените реформи, доживуваме вредносна, морална, политичка и економска регресија. Темелните вредности на уставниот поредок се целосно дерогирани, демократијата е на ниско ниво, службите сеуште не се реформирани. Додека мигранти секојдневно се појавуваат на нашите граници, нашите младите се мислат да дигнат сосема раце од земјата. Мигрантите мора да се вратат, а нашите млади да останат! Генерално, мора сите заедно да се зафатиме со сеопшта реконструкција.
http://www.demokracija.si/…/dr-gordana-siljanovska-migranti…