Мојата држава за мене беше и ќе остане Република Македонија.