Очекувам поголема излезеност и победа

Почитувани,

Се разбира дека очекувам поголема излезеност и победа. Мислам дека таргетот на кој се концентрирав, односно групите граѓани за кои мислам дека ќе се инспирираат или да им се разјаснат дилемите дали да излезат или не. Дека успешно го завршив, денот почна како со зима тоа е политичката зима во Македонија, мислам дека ќе заврши со сонце.