Средби со граѓаните во Маџари, Хиподром и Гази Баба