Стево не е новото лице на правдата

Мојот драг Стево целиот работен век го минал во безбедносните служби, државните институции и на високи државни позиции. Доколку сакаше да работи за поинакви Република Македонија, за Македонија во која единствен господар е словото на законот, имаше повеќе од две децении. Очигледно, тој не е новото лице на правдата, туку остатокот од корумпираниот елитистички естаблишмент, кој мора да се промени.