Трибина во Ѓорче Петров „Со гласање до одлука за нашата судбина“