1 Април, 20:30 часот

Охрид

2 Април, 17:00 часот

Дебарца

2 Април, 18:30 часот

Струга

2 Април, 20:30 часот

Ресен

3 Април, 17:00 часот

Росоман

3 Април, 18:30 часот

Неготино

3 Април, 20:30 часот

Кавадарци

4 Април, 17:00 часот

Чешиново - Облешево

4 Април, 18:30 часот

Виница

4 Април, 20:30 часот

Кочани

5 Април, 17:00 часот

Могила

5 Април, 18:30 часот

Демир Хисар

5 Април, 20:30 часот

Битола

6 Април, 16:00 часот

Теарце

6 Април, 17:00 часот

Јегуновце

6 Април, 18:30 часот

Ѓорче Петров

6 Април, 20:30 часот

Куманово

7 Април, 18:30 часот

Радовиш

7 Април, 20:30 часот

Струмица

8 Април, 18:30 часот

Македонски Брод

8 Април, 20:30 часот

Кичево

9 Април, 18:30 часот

Гостивар

9 Април, 20:30 часот

Тетово

10 Април, 18:30 часот

Бутел

10 Април, 20:30 часот

Карпош

11 Април, 20:30 часот

Центар

12 Април, 18:30 часот

Крушево

12 Април, 20:30 часот

Прилеп

13 Април, 20:30 часот

Скопје

14 Април, 18:30 часот

Свети Николе

14 Април, 20:30 часот

Велес

15 Април, 18:30 часот

Валандово

15 Април, 20:30 часот

Гевгелија

16 Април, 18:30 часот

Аеродром

16 Април, 20:30 часот

Гази Баба

17 Април, 18:30 часот

Берово

17 Април, 20:30 часот

Делчево

18 Април, 18:30 часот

Кратово

18 Април, 20:30 часот

Крива Паланка

19 Април, 18:30 часот

Пробиштип

19 Април, 20:30 часот

Штип

PRESENT
TOP Skip to content